parallax background

15 września 2017 :: Znamirowice :: Kurs sternika motorowodnego

Kursy żeglarskie
4-6 lipca 2017 :: Zegrze Południowe :: Kurs żeglarza
1 lipca, 2017
Kursy żeglarskie
8-22 października 2017 :: Wrocław :: Kurs żeglarza jachtowego
1 października, 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursach pozwalających na zdobycie patentu sternika motorowodnego (patent PZMiNW) oraz żeglarza jachtowego (patent PZŻ). Oferujemy także możliwość zdobycia licencji na holowanie narciarza wodnego i certyfikatu radiooperatora SRC, który jest obowiązkowy na morzu i w śluzach. Kursy będą odbywały się w dniu 23 września 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego i rekreacji wodnej YC PTTK „Beskid”, który znajduje się nad jeziorem w Znamirowicach pod numerem 23.

Każdy, kto chce wziąć udział w kursie powinien zabrać ze sobą dowód tożsamości, legitymację lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Do patentów żeglarskich można przystępować po ukończeniu 14 roku życia. Jedynym warunkiem jest umiejętność pływania wpław.

Oferujemy następujące kursy:

 • Patent sternika motorowodnego – 800 zł
 • Patent żeglarza jachtowego – 1200 zł
 • Licencja na holowanie narciarza wodnego – 700 zł
 • Radiooperator SRC (obowiązkowe na morzu i w śluzach) – 550 zł

Do powyższych kosztów należy doliczyć 50 zł za wystawienie patentu – po zdanym egzaminie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej:

Wiadomości dotyczące części teoretycznej to: prawo drogi na wodach, locja, meteorologia, znajomość budowy i działania używanego sprzętu, bezpieczeństwo i zasady BHP.

Manewry spośród których, wybierane są zadania podczas części praktycznej na sternika motorowodnego:

 • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
 • odejście od nadbrzeża
 • dojście do nadbrzeża
 • pływanie kursem prostym i cyrkulacja
 • alarm „człowiek za burtą”
 • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach
 • kierowanie załoga, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie
 • praca w charakterze członka załogi
 • podstawowe prace bosmańskie

Manewry spośród których, wybierane są zadania podczas części praktycznej na żeglarza jachtowego:

 1. Manewry pod żaglami w zakresie:
  1. optymalnego doboru żagli do panujących Warunków,
  2. prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  3. sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.
 2. Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
  1. kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  2. umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
  3. alarm „człowiek za burtą”.
 3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.
 4. Praca w charakterze członka załogi:
  1. wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
  2. odpowiadanie na komendy,
  3. zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.
 5. Prace bosmańskie:
  1. umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  2. podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Zainteresowany? Zadzwoń do nas: +48 603 673 928 

Lub skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko