parallax background

8-22 października 2017 :: Wrocław :: Kurs sternika motorowodnego

1 października, 2017
Kursy żeglarskie
8-22 października 2017 :: Wrocław :: Kurs żeglarza jachtowego
1 października, 2017
Kursy motorowodne
8-22 października 2017 :: Wrocław :: Kurs sternika motorowodnego
1 października, 2017

Zapraszamy do udziału w kursie na stopień sternika motorowodnego.Kurs odbędzie się we Wrocławiu – Zimowisko „Bartek”, koło mostu Milenijnego. Zapraszamy 08.10.2017 o godzinie 15.00.

KOSZT: 

Kurs sternika motorowodnego – 700 zł (z egzaminem) + 50 zł za wystawienie patentu

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej:

Wiadomości dotyczące części teoretycznej to:
prawo drogi, locja, meteorologia, wiadomości co do użytkowania i budowy wykorzystywanego sprzętu, bezpieczeństwo.

Manewry spośród których, wybierane są zadania  podczas części praktycznej na sternika motorowodnego:

 • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
 • odejście od nadbrzeża
 • dojście do nadbrzeża
 • pływanie kursem prostym i cyrkulacja
 • alarm „człowiek za burtą”
 • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach
 • kierowanie załoga, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie
 • praca w charakterze członka załogi
 • podstawowe prace bosmańskie

Manewry spośród których, wybierane są zadania  podczas części praktycznej na żeglarza jachtowego:

 1. praca w charakterze członka załogi:
  1. wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
  2. odpowiadanie na komendy,
  3. zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
 2. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
 3. manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
  1. kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  2. umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
  3. alarm „człowiek za burtą”;
 4. manewry pod żaglami w zakresie:
  1. optymalnego doboru żagli do panujących Warunków,
  2. prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  3. sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 5. prace bosmańskie:
  1. umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  2. podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Jakie uprawnienia otrzyma uczestnik po zakończeniu kursu?

Patent międzynarodowy PZMiNW w przypadku sternika motorowodnego.

Jakie są wymagania, by przystąpić do egzaminu?

Zdawanie na patenty motorowodne jest możliwe od 14 roku życia i warunkiem jest umiejętność pływania wpław.

Zainteresowany? Zadzwoń do nas: +48 603 673 928 

Lub skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko